top of page

אישור זה הוא למעשה הסמכה של הבנק לממן חלק מהעסקה באמצעות משכנתא.

 

ההמלצה היא לקבל את האישור העקרוני בטרם חתימה על חוזה לרכישת דירה. 

אישור עקרוני

בכדי שהבנק יוכל לבחון את בקשת המשכנתא הוא ירצה לדעת את הנתונים הבאים: 

הבנק ירצה לאמת את הנתונים ולכן יבקש את המסמכים הבאים:

תעודות זהות כולל ספח

-

תדפיס עו"ש של 3 החודשים האחרונים

-

פירוט התחייבויות ככל שקיימות

-

אישורי הכנסות

-

חוזה רכישה (ככל שנחתם)

-

נסח טאבו/אישור זכויות עדכני

-

מסמכים נוספים בהתאם לסוג העסקה

כאשר הבנק מאשר את הבקשה, הוא מפיק אישור עקרוני עם הצעת ריביות.

במקרה של משכנתא חדשה אישור הריביות בתוקף ל-24 יום ובמחזור משכנתא תוקף הריביות הוא ל-12 יום.

לרוב התמהיל באישור העקרוני הוא סטנדרטי ולא בהכרח משקף את התמהיל המתאים עבור הלווה.

bottom of page