top of page

השירותים שלי

Notebook

שירותים

ועזרה פיננסית

שלבים בתהליך הייעוץ

ניתוח מסמכים

לצורך הגשת בקשה למשכנתא

איסוף מסמכים

לצורך הגשת בקשה למשכנתא

בניית תמהיל משכנתא אופטימלי

מותאם להעדפות וצרכי הלקוח

פגישת מיפוי צרכים

בניית פרופיל פיננסי ותוכניות מימון

זמינות

זמינות מלאה עד קבלת כספי המשכנתא בפועל

תיאום

תיאום פגישה לחתימות בבנקים

ניהול משא ומתן

ובחירת בנק לביצוע העסקה

תחומי התמחות

גיל שלישי

עסקה במשפחה

מחיר למשתכן

מיחזור

רכישה

חוץ בנקאי

מטרה עסקית

נכסים מסחריים

מינוף להשקעה

איחוד הלוואות

יצירת קשר

יש לכם שאלות נוספות? הפנו בטופס ואשמח לחזור אליכם

  • Facebook

!תודה שפניתם

bottom of page